Římské mince, republika, císařství, aureus, denár, sestercius, AS

Řím vznikl spojením několika osad, podle legendy roku 753 př. n. l., a od počátku 7. století př. n. l. mu vládli etruští králové; název Roma je snad podle etruského rodu Ruma.

Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, vzhledem k založení před více než 2 700 lety (podle římské tradice roku 753 př. n. l.) patří k nejstarším městům v Evropě. Po staletí byl Řím hlavním městem Římské říše, největší evropské velmoci starověku, a kolem roku 100 počet jeho obyvatel přesáhl 1,6 milionu. Město se stalo centrem křesťanství a dodnes je poutním místem. Původně římský jazyk latina je základem mnoha evropských jazyků, římské právo vzorem pro mnoho právních a politických systémů a původně římské písmo se jako latinka stalo nejrozšířenějším písmem na světě.

Mince z tohoto období se vyznačují osobitým uměleckým zpracováním motivů a nezaměnitelnou ikonografií, zobrazováním božstev a v numismatice období antiky patří do kategorie TOP. Kdo se věnuje antickým mincím vlastně vyšší mety nelze dosáhnout. Mince doby římské mají své kouzlo. Tehdejší zlaté mince vlastnily jen elity tudíž je zcela reálné, že patřily třeba velkým vojevůdcům či králům a císařům. Dnes je můžete vlastnit třeba zrovna vy.