mince období římské republiky

Řím vznikl spojením několika osad, podle legendy roku 753 př. n. l., a od počátku 7. století př. n. l. mu vládli etruští králové; název Roma je snad podle etruského rodu Ruma. Po roce 509 př. n. l., kdy byli králové vyhnáni, vznikla římská republika. Ve 4. století př. n. l. dostalo město první kamennou hradbu, do roku 270 př. n. l. republika postupně zabrala většinu území Apeninského poloostrova a pak obrátila pozornost k zámořským državám. Do 1. století n. l. se zmocnila velké části Španělska, severní Afriky a Řecka. Rozpínající se říše nabízela příležitosti mocichtivým jednotlivcům a konflikty mezi silnými osobnostmi vedly nakonec k opuštění republikánského zřízení. Nějakou dobu říši vládl diktátorsky Julius Caesar, jehož synovec Octavianus jako první římský císař přijal titul Augustus (Vznešený).

Mince z tohoto období se vyznačují precizním zpracováním motivů a nezaměnitelnou ikonografií, zobrazováním božstev a v numismatice období antiky patří do kategorie TOP. Kdo se věnuje antickým mincím vlastně vyšší mety nelze dosáhnout. Mince doby římské mají své kouzlo. Tehdejší zlaté mince vlastnily jen elity tudíž je zcela reálné, že patřily třeba velkým vojevůdcům či králům a císařům. Dnes je můžete vlastnit třeba zrovna vy.

Žádná položka