Solidus Justinián I. (527 - 565 n. l.)

Solidus Justinián I. (527 - 565 n. l.)


Solidus Justinián I. (527 - 565 n. l.) Více

Kód produktu: P00059 Doprava a platba

22 000 Kč
Prodáno
ks

Solidus Justinián I. (527 - 565 n. l.) Více

Kód produktu: P00059 Doprava a platba

Váha: 4,39g

Mincovna: Konstantinopol

Zachovalost: 1/1 sbírkový

Literatura: Sear 137

Krásná antická mince a výjimečný exemplář historické starožitnosti. Solidy Justiniána I. se v těchto stavech vyskytují opravdu jen výjimečně! Dokonale vyražený exemplář takřka bez otěru či jiných vad. Jeho mince jsou i součástí nálezů na našem území. Nyní můžete vlastnit autentickou minci z jeho doby právě třeba vy.

Vzácnější typ s označením přístavku písmenem I.

Averz: D N IVSTINI-ANVS P P AVC - Diadémové poprsí Justiniána I. s helmou a kyrysem obráceného mírně doprava, v pravé ruce drží kopí a se štítem přes levé rameno.

Reverz: VICTORI AAVGGG I / CONOB - Anděl stojí čelem, v pravé ruce drží dlouhý kříž a v levé globus cruciger, pod ním hvězda.

Justinián I. patřil k nejpřednějším postavám období pozdní antiky, přičemž byl posledním císařem, jehož rodným jazykem byla latina. Jeho panování znamenalo významný předěl v procesu transformace antické římské společnosti ve středověkou byzantskou. Vedle četných reforem se jeho vláda vyznačovala ambiciózním, třebaže jen částečně naplněným záměrem „obnovy říše“ (renovatio imperii). Císařovým vojevůdcům se podařilo přemoci Vandaly a Ostrogóty a získat zpět kontrolu nad rozlehlými západními oblastmi někdejšího římského impéria. Mnohem dalekosáhlejší dopad měla jím podnícená kodifikace římského práva, která vešla ve známost jako Corpus iuris civilis. Mimořádný kulturní rozkvět Justiniánovy epochy reprezentoval rozsáhlý stavební program, v rámci něhož se zrodily takové skvosty, jako byl chrám Hagia Sofia v Konstantinopoli.