Naše portfolio

Je obecně známé, že žádná investice do kvalitní starožitnosti není špatná. Faktorem zhodnocení je pak čas a ekonomický vývoj.

Právě takový příklad, jak může celá aktivita v případě ukládání peněžních prostředků ve formě historických mincí vypadat je vidět na obrázcích níže. Je samozřejmé, že každý zákazník má jiný vkus a jiné možnosti a podle toho se přistupuje i k volbě vhodného ukládání buď to do různých období nebo jen do jednoho konkrétního panovníka či vládce, popřípadě rodu aj. Samozřejmě nejdůležitějším ukazatelem je, zda si to dotyčný či dotyčná může v daný čas dovolit. Není výjimkou, že k takovému ukládání přistoupí i firma.