Keltské mince, statér, tetradrachma, drachma, obol, AR quinár

Nejstarší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. l.  a vznikly patrně splynutím několika předchozích kultur. Přestože není jisté, zda všechny kmeny měly stejný rasový původ, vyspěly postupně v etnikum s jednotným jazykem, kulturou a náboženstvím, nikdy však nevytvořily jednotný stát. Jejich největší rozkvět nastal mezi 6. a 1. století př. n. l. (laténská kultura). V 1. století př. n. l. podlehli Keltové po počátečních výbojích nakonec Římanům, expanzi germánských kmenů a byli postupně asimilováni či vytlačeni.

Jejich mince se vyznačují z prve značně barbarizovanými motivy vyspělých národů, se kterými udržovali obchodní styky. Časem se vyvinuly i vlastní motivy velmi často nesoucí výjev koně, či jejich symboliku a v pozdější době astrálně/lunární motivy a vrcholem byly mince s abstraktními motivy.