mince Jana Lucemburského, pražské groše

Jan Lucemburský zvaný Slepý, mimo český prostor zvaný i Jan Český (německy, Johann von BöhmenJohann von LuxemburgJohannes der Blinde, francouzky, Jean de Luxembourg et de Bohême či také Jean l'Aveugle, 10. srpna 1296 – 26. srpna 1346, Kresčak) byl desátý český král (1310–1346, korunován 1311), lucemburský hrabě a titulární polský král v letech 1310–1335. Dlouholetým Janovým sekretářem a diplomatem byl francouzský básník a hudební skladatel Guillaume de Machaut, který po králově smrti na svého patrona sepsal oslavnou báseň Soud českého krále