mince České a Slovenské republiky

Mince České a Slovenské republiky v období od roku 1918 do rozdělení na dva samostatné samosprávní a územní celky v roce 1992.