mince období římského císařství

Mince z dob říše Římské cca od 1. století n. l. do rozdělení a zániku Západořímské říše roku 476 n. l.