Antické mince

Antika (z latinského antiquitas „dávné časy“) je v historiografii označení pro období starověku na území Řecka a Říma a jejich kulturu, na kterou navazoval a čerpal z ní Západní svět. Antická civilizace během helénismu a římské expanze silně ovlivnila také přilehlá území Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Za její počátek lze považovat archaické období starověkého Řecka od 8. do 5. století př. n. l. a za její konec zánik Západořímské říše roku 476 n. l. během pozdní antiky.

Mince z tohoto období se vyznačují osobitým uměleckým zpracováním motivů a nezaměnitelnou ikonografií, zobrazováním božstev a v numismatice období antiky patří do kategorie TOP. Kdo se věnuje antickým mincím vlastně vyšší mety nelze dosáhnout. V tomto období první mince vůbec vznikaly a mají své kouzlo. Tehdejší zlaté mince vlastnily jen elity tudíž je zcela reálné, že patřily třeba velkým vojevůdcům či králům a císařům.

Svoji vlastní sbírku antických mincí, která byla součástí kabinetu kuriozit, vlastnil i císařská milost Rudolf II., který byl velikým sběratelem, mecenášem umění a všeho vědění. Jeho sbírky se staly terčem mocenských zájmů a prve částečně odvezeny do Vídně a zbytek dokonaly události za třicetileté války. Dnes je můžete vlastnit třeba zrovna vy.